Stora Ensos huvudkontor

År 2011 beslöt Stora Enso att bygga om sitt huvudkontor till en öppen och kommunikativ arbetsmiljö i enlighet med sin Rethink-Strategi. De valde att anlita oss som arkitekter för denna förändringsprocess.

En modern arbetsmiljö skall kunna förändra sig i takt med att företagets organisation och arbetsuppgifter förändras. Arbetsutrymmena skall användas effektivt men de skall även bjuda på möjlighet till både koncentrerat individuellt arbete och interaktion och växelverkan i större team. En god ergonomi är en självklarhet och omfattar både den fysiska miljön och frågor som akustik och belysning. 

 En god kontorsmiljö återspeglar företagets image och mål. En satsning på en funktionell arbetsomgivning är även en lönsam investering. En anställd som trivs på jobbet fungerar som en led i företagets marknadsföring, och bidrar till att ett positivt budskap om företagets fortplantas ut i samhället. 

 Byggnaden är skyddad både i stadsplanen och skilt genom en förordning av miljöministeriet. Förändringarna i byggnaden har genomförts i samråd med Museiverket och Alvar Aalto-stiftelsen. I samband med reparationen förnyades alla tekniska installationer. Arbetena blev färdiga på försommaren 2013. 

Ort: Helsingfors
Inleddes: 2011
Valmistumisvuosi: 2013
Kund: Stora Enso Abp
Laajuus: 10200 brm²
Planerare: Jyrki Iso-Aho
Anders Adlercreutz
Tapani Lehtinen
Riikka von Martens