Sansåkers daghem

Sansåkers daghem byggs för 5 barngrupper, dvs 105 barn.

Daghemstomten gränsar till bostadsbebyggelse samt en park. Byggnaden delar in tomten i två delar : på västra sidan mot eftermiddagssolen ligger lekområdet, medan parkeringen ligger på den östra sidan av byggnaden.

Byggnaden är utpräglat låg mot bostadshuset på tomtens norra sida. I södra ändan av tomten växer byggnaden  och är två våningar hög. Den förhållandevis djupa stommen livas upp av takfönster som lyser upp entréutrymmena. Entréerna fungerar även som grupputrymmen för mindre barngrupper.

Byggnadesn hjärta är salen som löper genom hela byggnaden. Salen kan delas in i mindre utrymmen.

Fasadmaterialen är i huvudsak rödtegel och trä.

Ort: Grankulla
Inleddes: 2011
Valmistumisvuosi: 2014
Kund: Grankulla stad
Laajuus: 1540 brm²
Planerare: Anders Adlercreutz,
Annika Väisänen