Den gränslösa metropolen

Utvecklingsbild för Helsingforsregionen

                                                                        Över de 14 kommuner som bildar Helsingfors metropolområde utarbetade en konsultgrupp under ledning av Strafica Oy en långsiktig utvecklingsbild ”Den gränslösa metropolen” i interaktivt samarbete med kommunernas representanter. A-Konsult svarade för markanvändningsvisionerna och deras illustrering i ord och bild.

Uppdraget kan ses som en syntes av en serie utvecklingsstrategier för huvudstadsregionen och södra Finland, i vilka byrån deltagit som expert i frågor gällande områdesanvändningen: kustzonen Helsingfors­–Sibbo–Borgå 2004, Mellan-Nylands kommuner 2005, landskapen i Södra Finland 2008 och järnvägskorridoren Esbo­–Lojo 2010.

Inleddes: 2011
Kund: MBT-delegationen / Helsingforsregionens 14 kommuner
Planerare: Staffan Lodenius