Förlängningen av Ring II

Samplanering av stadsstruktur och trafik.

 
Den eventuella förlängningen av Ring II från avsnittet Västerleden–Åbovägen vidare till Tavastehusleden har länge varit en av de besvärligaste olösta frågeställningarna i generalplaneringen inom huvudstadsregionen. Stadsstrukturutredningen som vi gjorde för Esbo, Vanda och Helsingfors städernas räkning strävade tillsammans med den av SITO Oy utarbetade parallella trafikutredningen till att besvara dessa frågor. Enligt utredningen kunde förverkligandet av ringleden i en ”lättare” version än den tidigare motorledsstandarden ge en nästan fördubblad utbyggnadpotential på ca 880 000 m2vy till en ca 110 M€ lägre kostnad. De viktigaste områdena för kompletterande bebyggelse är Trastmossa och ”Trestadsknuten”, för vilka utarbetades illustrativa konceptplaner.

Inleddes: 2012
Kund: metropolregionen, Nylands NTM-central samt Helsingfors, Esbo och Vanda städer
Planerare: Riikka von Martens, Staffan Lodenius