Markanvändingsplaneringen i Otnäs

Vårt kontor har redan under två decenniers tid utarbetat ett stort antal markanvändnings­planer och -utredningar, koncept- och idéplaner, kulturhistoriska studier mm. för Senats-Fastigheterna (f.d. Byggnadsstyrelsen resp. Statens fastighetsverk), Esbo stad, Aalto-Universitetsfastigheter och enskilda fastighetsbolag. Likaså har vi deltagit i flera inbjudna och allmänna tävlingar gällande Otnäs. De viktigaste uppdragen har varit förnyandet av den av Alvar Aalto uppgjorda översiktsplanen på 1990-talet jämte en uppdatering tio år senare samt planeringen av och en tävling (1 pris) för Hagalundsberget som förenar Otnäs och Hagalund med varandra. I alla uppdrag har vi haft som mål att å ena sidan värna detta modernismens nationallandskap och å andra sidan inspirera till ett fördomsfritt utvecklande av detta vetenskapens, konstens och ekonomins universitetskampus.

Inleddes: 1993
Kund: Esbo, Byggnadsstyrelsen / Senatsfastigheterna, Esbo stad
Planerare: Staffan Lodenius, Eric Adlercreutz, Riikka von Martens, Ann-Mari Lindgren