Eriksnäs

Idéplan för ”Sibbo Havspark”.

 

På uppdrag av markägaren Eriksnäs Gård Ab utarbetade kontoret med början på 1990-talet idéplaner samt detaljplanerna Eriksnäs I och II jämte byggnadsdirektiv. Då under perioden 2008–10 behovet att utveckla Sibbo sydvästra delar vuxit sig allt starkare, utarbetade vi en ambitiös vision för ”Sibbo Havspark”, som mottogs välvilligt av kommunfullmäktige och som för sin del skapat en grund för Sibbesborgstävlingen och projektets vidareutvecklande. En tät och låg kvartersstruktur i trädgårdsstadens anda, som är i djup harmoni med Sibbovikens, skärgårdskustens och landsbygdens värdefulla landskap och till vilken ansluter sig mångsidig boende- och fritidsservice, har bildat huvudtemat i visionen.

Ort: Sibbo
Inleddes: 1990
Valmistumisvuosi: 2010
Kund: Eriksnäs Gård Ab, Sipoon kunta
Planerare: Staffan Lodenius, Ann-Mari Lindgren, Riikka von Martens