Oulunsalo ”flygfältsstad”

Uppdraget omfattade översiktlig idé- och konceptplanering för logistik- och företags- samt service- och bostadsområden i anslutning till Uleåborgs flygstation.  För de centrala storkvarteren i företagsparken uppgjordes mer detaljerade planer och byggnadsdirektiv. Bebyggelsens omfattning uppskattades till ca 400 000 m2vy.

I anslutning till uppdraget beställde Norra Österbottens förbund en utredning gällande Uleåborgsregionens ’stadsstrukturella kvalitetskorridor’. Den här utvecklade begreppsapparaten och metodiken har sedermera tillämpats i kvalitetskorridorstudier gällande ett flertal stadsregioner i Finland.

Ort: Oulunsalo
Inleddes: 2000
Kund: Norra Österbottens förbund
Laajuus: 400000 brm²
Planerare: Staffan Lodenius, Ann-Mari Lindgren, Sanna Lahti