’Herrgård’ som en del av Jokela nya trädgårdsstad

Jokela är en tätort i Tusby, invid huvudbanan, på en halv timmes tågresa från Helsingfors centrum. Området har gamla industritraditioner och mot banan domineras stadsbilden av det gamla tegelbrukets byggnader.

Målet har varit att skapa ett trädgårdsstadsaktigt tätt och lågt bysamfund som stöder sig på Jokela centrum – vi hade redan år 2000 på uppdrag av Nylands förbund skisserat en idéplan för en regelrätt trädgårdsstad i modern skepnad. I miljögestaltningen har skapats en rumslig hierarki och artikulering i offentliga, halvoffentliga och privata sfärer. Mångsidiga bostadstyper och mångfacetterat boende har eftersträvats.  ’Herrgårdsområdet’ ansluter sig till den ståtliga Palojoki ådal med dess grönområden.

Ort: Tusby
Inleddes: 2000
Valmistumisvuosi: 2010
Planerare: Staffan Lodenius, Ann-Mari Lindgren, Riikka von Martens