Pitkämäki I, detaljplan och byggdirektiv för ekoeffektivt bostadsområde

På 1990-talet uppgjorde vi en planstomme för Pitkämäki och år 2007 beslutade staden i samråd med det regionala utvecklingsbolaget och lokala företagare samt TEKES att förverkliga Pitkämäki som ett pilotområde för ekoeffektivt småhusboende.

Området har goda lättrafikförbindelser till kärncentrum på ett par kilometers avstånd – cykel-Kankaanpää är ett tema i generalplanen. Det naturnära och ekologiska småhusområde skall fungera som ett alternativ till glesbebyggelse på landsbygden. Utöver olika former av boende anvisas kvarter för daghem och närbutik. I planen har bl.a. sol- och klimatförhållandena beaktats och samnyttjoområden anvisats för kvarteren. Utöver de normala arkitektoniska direktiven har getts mångsidiga råd och anvisningar för ekologiskt och energieffektivt byggande. 

Ort: Kankaanpää
Valmistumisvuosi: 2008
Planerare: Staffan Lodenius, Ann-Mari Lindgren