Pellasbacken,

Pellasbacken är en gammal kulturmiljö längs den historiska Kungsvägen och Kvarnbyån. På området finns sedan tidigare Diakonissanstaltens och stadens servicebyggnader. I stället för tidiga planer med tung höghusbebyggelse eftersträvades ett socialt och miljömässigt mångsidigt bostads- och serviceområde, ’Toleransens dal’.

Bostadskvarterens typologi varierar mellan egnahemstomter och grupper av småvåningshus. Gränsen mellan special- och normalboende är flytande. Servicefunktioner har anvisats för Diakonissanstaltens och stadens behov. Huvudparten av bostadsbebyggelsen är belägen invid Kvarnbyåns regionala grönzon eller den aktiva parken som från Ring III stäcker sig genom planområdet ned till ådalen. Områdets areal är 55 ha, byggrätt ca 70 000 m2vy och uppskattat invånarantal 1130.  

Som landskapsarkitekt verkade Gretel Hemgård.

Ort: Esbo
Inleddes: 2005
Valmistumisvuosi: 2009
Kund: sbo stad och Diakonissanstalten i Helsingfors
Planerare: Eric Adlercreutz, Staffan Lodenius, Tapani Kajaste, Ann-Mari Lindgren