Jägarbacken detaljplan och byggnadsplanering

Jägarbacken byggdes som ett nytt, tätt–lågt storkvarter i kanten av Ekenäs centrum, på en skogsklädd kulle vars sydsluttningar vetter mot havsstranden. A-Konsult utarbetade en detaljplan, där grupper av småskaliga våningshus är placerade i divergerande koordinatsystem på ömse sidor av ett parkstråk, samt svarade för byggnadsplaneringen där ett tema var användningen av identitetsfärger.

 

Området presenterades i utställningen Finland bygger 4 och i tidskriften Arkitekten 3/1974.

Ort: Ekenäs
Plats: Ekenäs stad
Inleddes: 1968
Valmistumisvuosi: 1973
Kund: K.E. Nyman Ab
Planerare: Eric Adlercreutz, Nils-Hinrik Aschan, Gunda Åbonde