Strukturmodell över Seinäjoki (Östermyra) stadscentrum

Avsikten med arbetet var att identifiera utvecklingspotentialen i Seinäjoki centrum och studera hur Seinäjoki fram till år 2030 kan växa till ett trivsamt urbant centrum, där man gärna bor, arbetar och anlitar tjänster. 

 

I arbetet kartlades den kommersiella servicens volym och läge, tänkbara platser för boende och alternativa parkeringsanläggningar, som skulle möjliggöra ett centrum anpassat för fotgängare – ett vardagsrum för hela Seinäjokiregionen.

 

Grönska och trivsel ger också ett nät av fickparker med vattenmotiv, inne bland affärskvarteren. Aaltocentret sammanknyts till den kommersiella kärnan via en representativ dammpark, som kan tjäna som symbol och mittpunkt för de talrika evenemangen i Seinäjoki. Som ett separat uppdrag gjordes en idéplan för Seinäjoki Evenemangspark.

Ort: Seinäjoki
Inleddes: 2009
Valmistumisvuosi: 2010
Planerare: Staffan Lodenius, Riikka von Martens