Salo generalplan och planstomme över centrum

Salo stad växte kring sekelskiftet mycket snabbt tack vare elektronikindustrin.  För generalplaneringen svarade en mångsidig konsultgrupp med MA-arkkitehdit som koordinator och A-Konsult som huvudplanerare av markanvändningen.

Generalplanens riktår var 2020 och den har rättsverkan. Under de första planeringsåren utarbetades basutredningar gällande bl.a. samhällsstruktur, natur, landskap, kommersiell service, trafik, demografi och kulturmiljö. Efter strukturmodellens godkännande kompletterades översiktsplaneringen med en detaljerad planstomme 1:4000 över centrum. Denna är en instruktiv plan utan rättsverkan. Därtill gjordes till grund för detaljplaneringen en delgeneralplan över Kaheri-området strax intill centrum.

Ort: Salo
Valmistumisvuosi: 2006
Planerare: Staffan Lodenius, Ann-Mari Lindgren