Räski-Heinlahti delgeneralplan

Gränszonen mellan Kotka stad och Pyttis kommun utgör också visavi samhällsstrukturen en gräns mellan stad och landsbygd. Den gemensamma delgeneralplanen inleddes med strukturmodeller 2008. Avsikten var att skapa ett nytt småhusdominerat bostadsområde med inspiration från de vida åkerfälten, de mångformade bergspartierna, skärgården och det öppna havet. Samtidigt artikulerades gränsen för den tätbebyggda staden. Bostadsområdet stöder sig på kollektivtrafik och servicen i intilliggande Karhuvuori stadsdel. Längs stränderna studerades boende och här förlades rekreations-, fritids- och småbåtsverksamheter för invånare och besökare.

Arbetet utfördes tillsammans med MA-arkkitehdit.

Ort: Kotka, Pyttis
Valmistumisvuosi: 2010
Planerare: Staffan Lodenius, Ann-Mari Lindgren, Riikka von Martens