Tillbyggnad till Illby skola, Vanda

Illby skolas tillbyggnad består av 8 lågstadieklasser och två förskolegrupper.

Vårt förslag kommer att uppföras under år 2014. Som entreprenör fungerar Evälahti Uusimaa AB.

Ort: Vantaa
Plats: Ebbforsvägen 5, Vanda
Inleddes: 2013
Valmistumisvuosi: 2014
Kund: Vanda stad
Laajuus: 1350 brm²
Planerare: Anders Adlercreutz
Tapani Lehtinen
Teemu Taskinen